W górę
"Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu" - George Sand
Kontakt do nas

Koordynator Projektu:

Anna Kropisz
tel.: 502 032 355

Koordynator Merytoryczny:

Ewa Prokurat
tel.: 506 007 408

Partner Merytoryczny Projektu:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Litewska 14/16
00-575 Warszawa
tel.  22 116 92 02

Przychodnie:

Przychodnia Zdrowia nr 4 „Centrum Matki i Dziecka” w Siedlcach, ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce

Przychodnia Zdrowia „DĄBRÓWKA” w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Przychodnia Zdrowia w Dębem Wielkim, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie (poradnia dziecięca i położna w środowisku)

Przychodnia Przyszpitalna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, ul. Solec 99, 00-382 Warszawa

Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny, ul. Wigury 19, 90-302 Łódź, tel. 42 254 96 00, usmiechmamy@swietarodzina.com.pl

pomoc@usmiechmamy.pl

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0023/18-00 pt. „Uśmiech mamy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020